Josh Island - “End of Summer Tour”

Folk pop musician Josh Island is about to travel the Netherlands, Belgium and Germany for his new tour.

 

August 19  Tonfink  Lübeck (DE)

August 20  Freundlich+Kompetent  Hamburg (DE)

August 24  Klein.Berlijn  Heerlen (NL)

September 7  University Law Faculty  Maastricht (NL)

September 12  Lunchbar De Viking  Nijmegen

September 14  Fête de Wallonie  Namur (BE)

September 15   Einstein Mode  Roermond (NL)

September 19  De Liefhebber  Delft (NL)

September 20  Cafe de Strohoed  Leeuwarden (NL)

September 21   Satisfaction Recordshop  Heerlen (NL)

September 22  NielZ  Almelo (NL)

September 26  LUUCX  Wageningen (NL)

September 26  Zilvr  Wageningen (NL)

September 27  De Gouden Bal  Eindhoven (NL)

October 16  Iismeer  Sylt (DE)


Info and tickets: https://www.joshisland.com/live